På Intercult nu på fredag presenterar Berlin-trion Wasteland Twinning resultatet av två veckors research av öde platser i Stockholm. Även tidigare arbete från Wasteland Twinnings världsomspännande nätverk presenteras.

TID: Fredag 14 oktober 16:00
PLATS: Intercult Annexet, Nytorgsgatan 15, runt hörnet
Event på Facebook

Wasteland Twinning

4-16  oktober är de tre Berlin-baserade konstnärerna Will Foster, Matthias  Einhoff och Lars Hayer i Stockholm för att leta ödemarker. Trion  startade forskningsprojektet Wasteland Twinning 2010, det har vuxit med  noder i bland annat Jakarta, Bangalore, London, Berlin,  Amsterdam. Wasteland Twinning undersöker hur urbana ödemarker används i  olika städer, vilken funktion de fyller socialt, ekonomiskt, politiskt. De vill utmana idén om dessa platser som något värdelöst. Wasteland  Twinning är det första teamet på Intercults nystartade residency program BaseCamp Stockholm. http://www.wasteland-twinning.net/

BaseCamp Stockholm

Intercults  residenceprogram uppmuntrar processbaserade konstnärliga projekt och  riktas till tvärdsciplinära team av konstnärer, producenter och  curators. Till den första programperioden hösten 2011, kom över 40 ansökningar från hela världen. Intercult driver stora samarbetsprojekt på Europanivå. Med BaseCamp Stockholm vill kulturorganisationen dra  nytta av  sitt internationella  nätverk och skapa en konstnärlig mötesplats i Stockholm.
http://www.intercult.se/basecamp

Pressfoton

www.intercult.se/pressfoton/

För mer information och intervjuer, kontakta:
Vanessa Ware, pressansvarig, Intercult
T: 08 644 10 23
M: 070 750 24 54
vanessa.ware@intercult.se

Intercult abetar 
för 
att 
internationalisera 
svenskt 
kulturliv.
 
Vi 
skapar
 storskaliga
 transnationella
 och
 gränsöverskridande
 konstprojekt. Vi
 är
 aktiva
 på
 den
 
kulturpolitiska 
arenan i Sverige och Europa.
 Vi
 driver 
Europeiskt 
Resurscentrum
 för
 Kultur
 (ERK) 
och
 Europa
 Direkt, som riktar sig till kulturaktörer som söker verktyg och perspektiv för att arbeta internationellt och interkulturellt.

Intercult har 
verksamhetsstöd 
från 
Statens
 Kulturråd,
 Stockholms
 kulturförvaltning
 och
 Stockholms 
läns 
landsting.
 Våra
 projekt
 stöds
 av 
EU:s
 kulturprogram,
 Svenska 
Institutet,
 
Kulturkontakt 
Nord
 och regional och lokal finansiering där vi verkar.