5 november – 3 december är de två curatorerna Anna Smolak (Polen) och Nini Palavandishvili (Georgien) i Stockholm för att göra research och knyta konstnärer och migranter till det curatoriella projektet The Visit. The Visit genomförs i tre städer, Tbilisi (Georgien), Krakow (Polen) och Stockholm. 29 novmeber presenterar curatorduon The Visit och hur det har utvecklats under deras vistelse i Stockholm. Presentationen avslutas med ett öppet samtal på projektets teman – migration, den privata sfären, ritualerna kring ett besök. Två återkommande reaktioner på The Visit i Stockholm har varit att ”Stockholm är en väldigt segregerad stad” och ”migranter, förorten har exploaterats av konstnärliga event”. Vi får reda på hur de går vidare.

TID: tisdag 29 november, 17:30
PLATS: Annexet, Intercult, Nytorgsgatan 15, runt hörnet
Fritt inträde

The Visit

The Visit undersöker den moderna stadens identitet utifrån idén om medborgar-nykomlingen, och koncept kopplat till privata rum. Curatorerna bakom projektet, Anna Smolak (Polen) och Nini Palavandishvili (Georgien) söker samarbeten med lokalt aktiva konstnärer och individer och familjer med migrantbakgrund. En serie konstnärliga event kommer att äga rum i hem till medborgare av olika etnisk och nationell identitet som bor i Sverige permanent, temporärt, även illegalt, dessutom gästarbetare och samtida nomader som är konstant på resande fot. Curatorduon utgör det andra teamet på Intercults nystartade residency program BaseCamp Stockholm.
www.intercult.se/the-visit

BaseCamp Stockholm

Intercults residenceprogram uppmuntrar processbaserade konstnärliga projekt och riktas till tvärdsciplinära team av konstnärer, producenter och curators. Till den första programperioden hösten 2011, kom över 40 ansökningar från hela världen. Intercult driver stora samarbetsprojekt på Europanivå. Med BaseCamp Stockholm vill kulturorganisationen dra nytta av sitt internationella nätverk och skapa en konstnärlig mötesplats i Stockholm.
www.intercult.se/basecamp

För mer information och intervjuer, kontakta:

Vanessa Ware, pressansvarig, Intercult
T: 08 644 10 23
M: 070 750 24 54
vanessa.ware@intercult.se

Intercult abetar 
för 
att 
internationalisera 
svenskt 
kulturliv.
 
Vi 
skapar
 storskaliga
 transnationella
 och
 gränsöverskridande
 konstprojekt. Vi
 är
 aktiva
 på
 den
 
kulturpolitiska 
arenan i Sverige och Europa.
 Vi
 driver 
Europeiskt 
Resurscentrum
 för
 Kultur
 (ERK) 
och
 Europa
 Direkt, som riktar sig till kulturaktörer som söker verktyg och perspektiv för att arbeta internationellt och interkulturellt.

Intercult har 
verksamhetsstöd 
från 
Statens
 Kulturråd,
 Stockholms
 kulturförvaltning
 och
 Stockholms 
läns 
landsting.
 Våra
 projekt
 stöds
 av 
EU:s
 kulturprogram,
 Svenska 
Institutet,
 
Kulturkontakt 
Nord
 och regional och lokal finansiering där vi verkar.