Chris Torch talar på kulturkonferens i Drammen, Norge 30-31 januari

Var: Buskerud kommun, Norge
När: 30–31 januari
Temat för Kulturkonferensen 2014 i Buskerud kommun är – Alla ska med?

Man talar om hur viktigt det är att kulturen kommer alla i samhället till del, och man satsar resurser på detta. Samtidigt visar statistik att den typiska kulturkonsumenten är densamma som för 15 år sedan. Så, ska alla med?
Chris kommer i sitt anförande att bidra med ett internationellt perspektiv samt stå för den summering och kommentar som avslutar konferensen.

Läs mer…

Ida Burén talar på NordMatch i Tammerfors 28–29 januari

Ida är på väg till Finland och den nordiska konferensen NordMatch; Creative Economy put into Practise. Hon kommer där att presentera Intercult och #SMartSe och tänkte även reflektera över vår relation till offentlig finansiering och balansen mellan vision och pragmatism!

NordMatch är en mötesplats för nordiska och baltiska aktörer inom kulturella och kreativa näringar.

Läs mer…

Europa Direkt Intercult deltar på SKL:s internationella dag 2014

Var: Norra Latin, Drottninggatan 71 b
När: 22 januari 2014, (registrering och kaffe från kl. 09.30) programmet startar kl. 10.00
Årets konferens kommer till stor del att handla om frågor som rör Supervalåret 2014, dvs. allmänna val i Sverige, val till Europaparlamentet och dessutom ska en ny kommission utses. I vanlig ordning erbjuds ett antal valbara seminarier på eftermiddagen.
Europa Direkt Intercult kommer att delta som utställare. Vi svarar på frågor och berättar om vår verksamhet.