Var: Buskerud kommun, Norge
När: 30–31 januari
Temat för Kulturkonferensen 2014 i Buskerud kommun är – Alla ska med?

Man talar om hur viktigt det är att kulturen kommer alla i samhället till del, och man satsar resurser på detta. Samtidigt visar statistik att den typiska kulturkonsumenten är densamma som för 15 år sedan. Så, ska alla med?
Chris kommer i sitt anförande att bidra med ett internationellt perspektiv samt stå för den summering och kommentar som avslutar konferensen.

Läs mer…