Ida är på väg till Finland och den nordiska konferensen NordMatch; Creative Economy put into Practise. Hon kommer där att presentera Intercult och #SMartSe och tänkte även reflektera över vår relation till offentlig finansiering och balansen mellan vision och pragmatism!

NordMatch är en mötesplats för nordiska och baltiska aktörer inom kulturella och kreativa näringar.

Läs mer…