Var: Norra Latin, Drottninggatan 71 b
När: 22 januari 2014, (registrering och kaffe från kl. 09.30) programmet startar kl. 10.00
Årets konferens kommer till stor del att handla om frågor som rör Supervalåret 2014, dvs. allmänna val i Sverige, val till Europaparlamentet och dessutom ska en ny kommission utses. I vanlig ordning erbjuds ett antal valbara seminarier på eftermiddagen.
Europa Direkt Intercult kommer att delta som utställare. Vi svarar på frågor och berättar om vår verksamhet.