Den 18 januari deltar Intercults Iwona Preis i SKL´s konferens Internationell Dag, en konferens där tjänstemän från regioner, kommuner och landsting från hela landet diskuterar globala utmaningar och internationella frågor som berör myndigheter. Man kommer att diskutera Europa 2020-strategin, något som kultursektorn gjorde i december på konferensen Det europeiska Projektets Framtid. På programmet finns bland annat en presentation av det danska ordförandeskapet i EU.

Iwona Preis finns på plats hela dagen och diskuterar gärna kulturperspektivet på EU:s framtid.
Hela programmet för Internationella Dagen 2012 / SKl conference