Rapport från Corners Belfast[eng]A short report from Corners Belfast[/eng]

Chris Torch och Charly Wassberg Borbos besökte CORNERS Belfast den 21-25 oktober. Utöver konferensen med de 10 partnerorganisationerna i projektet så hade de också förmånen att besöka flera av projekten/verken som visades. Du kan se hela programmet för CORNERS Belfast här.

CORNERS Belfast genomfördes som en del av Belfast International Arts Festival, i samarbete med Arts Council Northern Ireland. Verken i CORNERS Belfast var välbesökta och presenterades på offentliga platser runt om i staden. Nästa stopp för CORNERS är Vranje i Serbien i april 2016. Förberedelserna för detta är redan i full gång. Läs mer om CORNERS på http://www.cornersofeurope.org/.

CORNERS_Belfast_webb_400px Corners_mote_webb_400px
[eng]

Intercults Chris Torch and Charly Wassberg Borbos visited CORNERS Belfast october 21-25. They met with the ten other partner organizations and also had opportunity to take part in several of the events. Here is the program

CORNERS Belfast was a part of the Belfast International Arts Festival, i cooperation with the Arts Council Northern Ireland. Next stop for CORNERS is Vranje i Serbia in april 2016. Read more

CORNERS_Belfast_webb_400pxCorners_mote_webb_400px[/eng]

 

 

Resestipendium till Bryssel för seminarium om migration och flyktingkrisen

Nu kan du som journalist söka Europaparlamentets resestipendium till Bryssel den 8–9 december. Då får du höra vad EU gör för att hantera migrationen och vilka ändringar Europaparlamentet kräver.

Inte sedan andra världskriget har Sverige och Europa upplevt en sådan tillströmning av migranter som under de senaste månaderna. Enligt EU:s gränsbyrå Frontex korsade 710 000 migranter EU:s yttre gränser under årets nio första månader, och många medlemsländer astränger sig till det yttersta för att kunna erbjuda asyl åt människor som flyr undan krig och förföljelse.

EU söker nu efter sätt att hantera krisen. Europaparlamentarikerna vill se ett mer heltäckande och rättvist asylsystem. På seminariet i Bryssel berättar Europaparlamentariker från Sverige och andra EU-länder hur EU hanterar situationen. Dessutom får vi höra vilken de övriga europeiska institutionernas och FN:s roll är.

Läs mer här

Chris Torch[eng]Chris Torch[/eng]

SENIOR ASSOCIATE INTERCULT

chris.torch@intercult.se
+ 46 8 644 10 23
+ 46 70 554 10 23

Bio

Chris Torch founded Intercult in 1996 and dedicated fourteen years to develop it into a sustainable structure in the role of artistic director and ceo. Presently he is senior associate and runs large scale international arts projects at Intercult.

Originally an actor and theatre director, Chris extended his career into the domains of culture management, production and cultural politics. He is an outspoken advocate for intercultural action.

While active as a director, producer and actor he founded Jordcirkus in 1977, an independent and international theatre company based in Stockholm, and Shikasta in 1993, a semi-independent and culturally diverse ensemble within the framework of the Swedish National Touring Theatre, Riksteatern.

Apart from large-scale project design, Torch plays a role in developing intercultural politics. He lectures regularly, guides workshops in strategy and served until October 2010 as vice-president for Culture Action Europe. He is currently a Trustee for The European Museum Forum, a board member of the River//Cities Platform and an active member of the Steering Group for the Platform for Intercultural Europe.[eng]

SENIOR ASSOCIATE

chris.torch@intercult.se
+ 46 8 644 10 23
+ 46 70 554 10 23

Bio

Chris Torch founded Intercult in 1996 and dedicated fourteen years to develop it into a sustainable structure in the role of artistic director and ceo. Presently he is senior associate and runs large scale international arts projects at Intercult.

Originally an actor and theatre director, Chris extended his career into the domains of culture management, production and cultural politics. He is an outspoken advocate for intercultural action.

While active as a director, producer and actor he founded Jordcirkus in 1977, an independent and international theatre company based in Stockholm, and Shikasta in 1993, a semi-independent and culturally diverse ensemble within the framework of the Swedish National Touring Theatre, Riksteatern.

Apart from large-scale project design, Torch plays a role in developing intercultural politics. He lectures regularly, guides workshops in strategy and served until October 2010 as vice-president for Culture Action Europe. He is currently a Trustee for The European Museum Forum, a board member of the River//Cities Platform and an active member of the Steering Group for the Platform for Intercultural Europe.[/eng]

Möte i Bryssel för Europa Direkt nätverket[eng]Meeting in Brussels for the Europe Direct network October 2015[/eng]

Europa Direkt Intercults Iwona Preis är just hemkommen från Bryssel där hon deltagit på ett gemensamt möte med alla Europa Direkt kontor. Diskussionerna på mötet rörde det Europeiska utvecklingsåret EYD2015 där de stora frågorna för EU kring klimatfrågan, fattigdom och migration lyftes och diskuterades.

Iwona  kommer förmedla information och slutsatser från Brysselmötet under Europa Direkt Intercults seminarium/medborgardialog den 13 november som riktar sig till gymnasieungdomar samt intresserade medborgare samt under konferensen Det Europeiska projektets framtid där det svenska kulturlivet träffas.

Bland annat besökte mötesdeltagarna i Bryssel Europaparlamentet där de fick lyssna till europas ledare som diskuterade behov, svagheter och styrkor ,ed den Europeiska Unionen; migrationen, klimatfrågan, ungdomsarbetslöshet, Ukraina problematiken samt nationella frågor. EU står inför utmaningen att behålla förtroendet från EU:s medborgare som gärna skyller på EU när någonting inte fungerar bra nationellt. Man poängterade att EU byggs på demokratiska idéer, där alla ska kunna påverka, och länder måste lyssna och tala med varandra för att nå gemensamma lösningar.

[eng]

Iwona Preis from Europe Direct Intercult has just returned from a meeting in Brussels with all Europe Direct offices in Europe. The meeting discussed the European Year of Development 2015. A lot of important issues was on the agenda such as the climate challenge, poverty and migration.

Iwona will pass on information on what conclusions was made at the Europe Direct Intercult seminar Aid and migration on November 13 directed to youngsters in high school and the conference The future of the European project on December 7 for the Swedish culture organizations and practitioners.

The Europe Direct meeting also took part in a EuropCom plenary session hosted by European Parliament. Several European leaders was talking, and pointing out the needs, the weaknesses and the strengths of European Union: migration crises, climate change, youth unemployment, Ukraine, the national problems. Whenever something goes wrong in national countries people blame Brussels creating lack of confidence in the European project. But Brussels is not an UFO to blame for everything, Brussels is you and me, we must listen and talk to each other and together find solutions.

[/eng]

Access Europa Plattformsmöte 3-2015 hos Mångkulturellt centrum 12 november[eng]Access Europe platform meeting at the Multicultural Centre November 12, 2015[/eng]

Kultur och mångfald
Inkludering i kulturlivet – från det lokala till det Europeiska

Höstens plattformsmöte för Access Europa handlar om ett mycket aktuellt ämne: mångkultur och mångfald. Vad görs idag inom en organisation vars mission är att  genom forskning, böcker, utbildning och konstnärliga uttryck ge mångfalden en mötesplats och en röst. Vilka tips och råd kan Mångkulturellt centrum ge oss som arbetar med kultur på lokal eller regional nivå? Hur kan kulturorganisationer få hjälp av MKC att utveckla det dagliga arbetet med mångfaldsfrågor? Syftet med eftermiddagen är att få en bättre förståelse för hur ett mångfaldsarbete kan berika våra kulturinstitutioner.

Mötet äger rum hos vår medlem Mångkulturellt centrum (MKC) i Fittja/ Botkyrka torsdagen den 12 november 13:30.

Mångkulturellt Centrum i Botkyrka forskar, utbildar och jobbar med projekt såväl i närområdet som internationellt. Ett spännande arbete som ger många insikter att dela med sig.

Vi har också bjudit in Ida Burén, som i sitt arbete med EU projektet Migrants Cultural Participation har intervjuat och mätt mångfalden på många av landets kulturinstitutioner. Ida kommer att berätta om slutsatserna och om ett öppet mätningsverktyg som projektet har tagit fram. Kan verktyget vara användbart på din egen organisation för att gå vidare i mångfaldsarbetet, såväl internt som med publikutvecklingen?

Plattformsmötet är ett samarrangemang mellan Access Europa, Mångkulturellt centrum och Europa Direkt Intercult.

Länk till anmälan

Läs mer om programmet på Access Europas hemsida …

Ladda ner hela programmet som pdf: Plattformsmöte 12 november Access Europa

PRESENTATION AV TALARE

Saadia Hussain244x224px  Saadia Hussein 
verksam som konstnär, konstnärlig ledare och konstpedagog baserad i Stockholm. Den kreativa processen har varit ett viktigt verktyg i livet för Saadia, att få utforska, studera, skapa och berätta. Saadia leder olika samhällsbaserade konstprojekt i olika or- ter med tonvikt på tillgänglighet, demokrati, delaktighet och yttrandefrihet där hon har utvecklat metoder och lett processer som möjliggör icke-professionellas deltagande i konstnärliga processer i kollektivt skapande. Saadia har även som konstnär deltagit i Corners Haninge och Corners Belfast med projektet ”Oh My Home!” kring frågan Vad är ett hem?

nina-244x260px  Nina Edström
har sedan år 2000 arbetat på Mångkulturellt centrum som projektledare för olika kvalitativa studier och utvärderingar inom integration och mångfald som begrepp och praktik i olika sammanhang som exempelvis storstad, glesbygd, kultursektor eller kommunal organisation. Under 2005 och 2006, hade hon uppdrag av Statens Kulturråd att följa och utvärdera de regionala konsulenterna för mångkultur. Ett utvärderingsprojekt som kom att omfatta samtliga sju deltagande regioner – från Skåne i söder till Västerbotten i norr.
Med åren har ambitioner om mångfald som mål för organisationers sammansättning fått ett starkt fäste, inte minst genom lagstiftningen mot diskriminering. Efterfrågan på kunskap om ”hur man ökar mångfalden” har föranlett Mångkulturellt centrum att erbjuda utbildningar på området. Exempelvis stödjer Nina kulturinstitutioners arbete för implementering av ett arbetssätt

Ida ny245x223px  Ida Burén
är programchef Dansens hus. Tidigare vd för Intercult där hon har varit projektledare för en rad internationella projekt.  I sitt arbete med EU projektet Migrants Cultural Participation hon intervjuat och mätt mångfalden på många av landets kulturinstitutioner. Ida kommer att berätta om slutsatserna och om ett öppet mätningsverktyg som projektet har tagit fram. Kan verktyget vara användbart på din egen organisation för att gå vidare i mångfaldsarbetet, såväl internt som med publikutvecklingen? LÄs mer om Brokering Migrants’ Cultural Participation på https://mcpbroker.wordpress.com

[eng]

Culture and diversity
To be included in the cultural content – from the local to the European

The next platform meeting for the Swedish network Access Europe will be about a very current subject: multiculturalism and diversity. What does an organization do who’s mission is to give diversity a meeting point and a voice through research, books, education and artistic expression?

The Multicultural Centre in Botkyrka, outside Stockholm is an organization that does exactly this. This is a place for research, education and a base for local and international projects.

Access Europe is a network for everyone in Sweden who are interested in culture from an international perspective and who want to have mor e information on European culture policies and networks.

In this meeting we will listen to several speakers with experience in the filed of Multiculturalism and diversity, and how to work practically with these matters within the local society.

Location: The Multicultural Centre, Fittja/Botkyrka
When: Thursday November 12 at 1.30 pm

Link to notification

More information about the meeting at Access Europes website (in Swedish only) …

 

[/eng]

Corners Belfast oktober 2015[eng]Corners Belfast October 2015[/eng]

Det Europeiska samarbetsprojektet Corners fortsätter, denna gång i Belfast, Nordirland. Projektet drivs av flera kulturorganisationer från olika delar av Europa. Konstnärer från skilda miljöer och kulturer träffas, inspireras av varandra och av de olika platser de möter. I Corners skapas konstprojekt som involverar människor på plats och som ger nya influenser i möten mellan konstnärer. Chris Torch och Charly Wassberg Borbos från Intercult åker ner till ett möte med projektets samarbetspartners och tar del av det program som sker på plats i Belfast. Läs mer om hela Projektet Corners här.

[eng]The European cooperative cultural project Corners goes on, this time i Belfast, Ireland. The project includes several culture organizations from different parts of Europe. Artists from various places meet and get inspired by one another and the environments that they meet. Corners helps to create new art projects that involve people on sight and influences artists through new encounters. Chris Torch and Charly Wassberg Borbos from Intercult will participate in a meeting with the project partners and take part in the program on sight in Belfast. Read more about the project[/eng]

Vill du påverka? Delta i konsultation online![eng]Do you want to influence EU? Take part in consultation online[/eng]

Europeiska kommissionen uppmanar Europas medborgare runt om i EU att sätta agendan för de närmaste åren och skapa Europas framtid via “EU public consultation on citizens rights”. EUs medborgare har flera viktiga rättigheter som t.ex. rätten att röra sig fritt över gränserna, rätten att rösta i EUs val eller att kandidera i europeiska val i ett annat EU land där man just nu bor och lever under samma premisser som medborgare i det EU landet. Den publika konsultationen online är öppen på alla EUs språk ända till den 7 december 2015 via länken https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUCitizenship

[eng]

The European Commission is calling on citizens all over the European Union to help set the policy agenda for the next years and shape the future of Europe in an EU public consultation on citizens’ rights. European citizens have a number of important rights attached to their EU citizenship status, such as the right to move and reside freely in the EU; or the right to vote and stand as a candidate in European and municipal elections in another EU country where they live, under the same conditions as citizens of that country.
The consultation is available online in all official languages until 7 December 2015 at https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUCitizenship

[/eng]

 

Europa Direkt Intercult och SMartSe på STOFF-festivalen

Den 22 oktober arrangerar SMartSe samarbete med Europa Direkt Intercult ett seminarium under STOFF-festivalen.

Stockholms Fringe Festival, STOFF 21-25 oktober 2015 presenterar spännande ny kultur/konst/scenkonst/performance/poesi/film  m.m.  Många av festvalens besökare är själv utövande konstnärer/artister/musiker/filmare/.. Ibland vill man som frilansare ha hjälp och rådgivning, då kan man vända sig till SMart.se!

SMart.se är ett produktionshus som kan hjälpa till med: fakturering, handledning, ansökningar, internationella kontakter m.m.

Under seminariet presenterar SmartSe sin verksamhet och finns tillgänglig för frågor och handledning.

SMartSE har 60000 medlemmar  och kontor i åtta länder.

Se Facebookeventet: https://www.facebook.com/events/408946412634988/

[eng]

SMart.se is an Intrecult shared production house. It´s offering frlancers in the culture sector solutions for career in art. SMart.be has 60 000 members and offices in 8 European countries. The organisation offers realistic answers and administrative, legal, fiscal and financial advice. Moreover, we offer training and tools to simplify and legalise professional activities in the creative industry.

The seminar is targeting freelancers from creative indutries in Sweden, participating in Stockholm Fringe Festival. Stockholm Fringe Festival STOFF as a partner to EDI incorporated the seminar into the festival offer. STOFF is also disseminating the seminar to it´s audience consisting of both Swedish and international artists. The most important target group for the seminar are Swedsih artists coming to STOFF as an audience.

The object of the seminar is to present the offer of SMart.se through showing 5 performing arts projects and thier ways to applications for funding to EU and than managing the cross boarders projects through SMart.be production houses.

[/eng]

 

European Culture Forum i Bryssel med Access Europa

Det är blivit dags att anmäla sig till höstens resa till Bryssel, konferensen European Culture Forum den 26-27 november. Varje år ses drygt 20 Access Europamedlemmar i Bryssel för att delta i konferensens program, träffas i pauserna och tillbringa kvällar med gemensamma diskussioner och god mat.

Forumet bjuder alltid på de senaste uppdateringarna om EU:s kulturpolitik som påverkar vårt dagliga arbete på hemmaplan. Det är inte minst ett tillfälle till nätverkande med oss själva och kulturfolk från hela Europa!

Du registrerar dig på egen hand (länken nedan), bokar ditt flyg och hotell. Så fort Iwona Preis vet hur många vi blir, rekommenderar hon ett hotell som vi alla kan bo på (eller ett par i närheten). Det går så klart bra att välja själv och då helst i närheten av konferensen. Vår guide är denna gång Chris Torch, vår egen internationella kulturexpert, väl bevandrad i EU kulturkorridorer. Vi träffar Chris i Bryssel redan kvällen den 25 november!

Passa även på att direkt anmäla dig till drinken som arrangeras av Creative Desk UK.
Alla är där den 26 november 18:30!
http://www.creativeeuropeuk.eu/events/uk-networking-drinks-brussels
Anmälan till aktiviteter i Bryssel tillsammans med Access Europa till iwona.preis@intercult.se
senast den 28 oktober!

Länk till konferensprogrammet
Länk till konferensanmälan

Läs mer om Access Europa på www.accesseuropa.se