Det Europeiska samarbetsprojektet Corners fortsätter, denna gång i Belfast, Nordirland. Projektet drivs av flera kulturorganisationer från olika delar av Europa. Konstnärer från skilda miljöer och kulturer träffas, inspireras av varandra och av de olika platser de möter. I Corners skapas konstprojekt som involverar människor på plats och som ger nya influenser i möten mellan konstnärer. Chris Torch och Charly Wassberg Borbos från Intercult åker ner till ett möte med projektets samarbetspartners och tar del av det program som sker på plats i Belfast. Läs mer om hela Projektet Corners här.

/ The European cooperative cultural project Corners goes on, this time i Belfast, Ireland. The project includes several culture organizations from different parts of Europe. Artists from various places meet and get inspired by one another and the environments that they meet. Corners helps to create new art projects that involve people on sight and influences artists through new encounters. Chris Torch and Charly Wassberg Borbos from Intercult will participate in a meeting with the project partners and take part in the program on sight in Belfast. Read more about the project