Nu kan du som journalist söka Europaparlamentets resestipendium till Bryssel den 8–9 december. Då får du höra vad EU gör för att hantera migrationen och vilka ändringar Europaparlamentet kräver.

Inte sedan andra världskriget har Sverige och Europa upplevt en sådan tillströmning av migranter som under de senaste månaderna. Enligt EU:s gränsbyrå Frontex korsade 710 000 migranter EU:s yttre gränser under årets nio första månader, och många medlemsländer astränger sig till det yttersta för att kunna erbjuda asyl åt människor som flyr undan krig och förföljelse.

EU söker nu efter sätt att hantera krisen. Europaparlamentarikerna vill se ett mer heltäckande och rättvist asylsystem. På seminariet i Bryssel berättar Europaparlamentariker från Sverige och andra EU-länder hur EU hanterar situationen. Dessutom får vi höra vilken de övriga europeiska institutionernas och FN:s roll är.

Läs mer här