Historien som påverkar nuet. 
Ett seminarium med Stefan Foconi.

Foconi_medis_400x250px
21/10 2015
Seminariet med Stefan Foconi har nu ägt rum. Det kom många intresserade besökare som ställde många frågor. Det är ingen tvekan om att intresset är stort kring Turkiet, och att ämnet är svårgreppbart. Stefan fick svara på fler frågor kring situationen idag, och gjorde sitt bästa för att förklara de olika politiska och religiösa strömningar som påverkar. Efteråt kunde publiken köpa hans böcker “Turkiets land ” som han och Tomas Anderson skrivit om landet, samt hans nyutgivna bok “Istanbul – vandringar i Europas största stad”.Europa Direkt Intercults seminarieserie inleds i höst med ett möte med Stefan Foconi, författare till flera böcker om Turkiet och Mellanöstern. Utifrån hans nyaste bok Istanbul, vandringar i Europas största stad berättar Stefan om Turkiets skiftande historia och hur den påverkar situationen idag. Möt honom tisdagen den 20 oktober kl 18.00 på Tranströmerbiblioteket Medborgarplatsen i Stockholm för ett öppet kostnadsfritt seminarium.
Vad är bakgrunden till dagens situation i Turkiet? Vad rapporterar våra media inte alls om, eller tecknar alltför kortfattat och i svart-vitt? Varför är den turkiska ekonomin långt svagare än för några år sedan? Idag är yttrandefrihet sämre i Turkiet än för ett decennium sedan. I Turkiet finns fler fängslade journalister än Kina och Iran tillsammans. Hur kommer det sig? Är korruptionsanklagelserna, brutalt nedtystade av AKP-partiets toppar, fabrikationer eller korrekta? Vad ska till för att i dagsläget få fart på de nedfrusna förhandlingarna med Bryssel? Varför är Sverige sedan mer än 15 år en aktiv pådrivare för ett turkiskt medlemskap?
För att förstå situationen idag behöver man ha kunskap om historien. Stefan går igenom Turkiets mångsidiga historia från den antika staden vid Bosporen, via det Osmanska riket ända fram till dagens moderna och samtidigt komplexa land.
Stefan berättar om de pågående medlemsförhandlingarna mellan EU och Turkiet som idag är allt annat än glödheta. Hur de enorma flyktingströmmarna från Syrien påverkar. Orsaken till de strandade förhandlingarna mellan PKK och den turkiska regeringen. Vi får en inblick i den återupptagna väpnade kampen mot polis och militär, samtidigt som den turkiska regeringen bombar dess ställningar i Irak, snarare än – som man lovat sin NATO-allierade USA – att bekämpa IS. Vad beror allt detta på?
Istanbul har ett unikt geografiskt läge, ingen annan stad ligger så nära två världsdelar. Staden har varit och förblir Europas port mot Asien och vice versa. Idag är det en snabbt växande metropol med runt 15 miljoner invånare, nästan samtliga turkar och kurder. Istanbul var hedniskt i ett millenium, kristet lika länge, bara för att förvandlas till multietniskt centrum i det största muslimska riket någonsin. Under seklernas lopp har staden hos européerna uppväckt fruktan, hat, nedlåtenhet, förakt och till sist intresse och nyfikenhet. Idag är Istanbul en första rangens angelägenhet för varje av historien och storstadslivet drabbad person. Stefan Foconi försöker under sitt framträdande att hinna belysa många av dess egenheter och dolda skatter

Stefan Foconi besökte Istanbul första gången 1974 och har sedan dess rest oavbrutet i Mellanöstern de senaste 16 åren. Både Turkiet- och Istanbulböckerna finns att köpa vid framträdandet.

/ Foconi_medis_400x250px10/21/2015
The seminar has now taken place. Stefan talked about Turkeys history  and how the situation is today. Stefan Foconi answered a lot of questions from an interested audience, and did his best to try to explain the different political and religious influences that affect the country today. Afterwards the audience could buy two of his books “Turkiets land” and “Istanbul – vandringar i Europas största stad”.