Plattformsmöte 2 – CORNERS Haninge – vänder ut och in på Stockholm

TID: torsdag den 7 maj13:00- 17:00
PLATS: Haninge Kulturhus (pendeltåg till Handen)

Anmälan till plattformsmöte 2 – CORNERS Haninge

CORNERS är ett EU-projekt inom programmet Kreativa Europa, en interkulturell konstnärlig plattform och ett samarbete mellan konstnärer och kulturinstitutioner från Europas utkanter; Baskien, Nordirland, Balkan, Ukraina, England, Polen och Sverige.

Haninge är först ut den 4-17 maj i CORNERS treåriga Europaturné. Projektet bygger på att konstnärer möter och arbetar tillsammans med boende i Haninge. Arbetet kommer att resultera i utställningar och performance på olika platser i Haninge.
(läs mer om CORNERS på www-cornersofeurope.org eller på Facebook-Corners launch.)

Den 7 maj är medlemmar i Access Europa välkomna till Haninge för att bekanta sig med Corners såväl teoretiskt som praktiskt. Förutom introduktionen till projektet kommer vi att besöka Corners olika lokala aktiviteter på Kulturhuset, torget och i bostadsområdet. Kan ett liknande projekt sättas upp i din kommun eller region?

Program
12:00- 13:00 samling och lunch på egen bekostnad på Haninge Kulturhus
13:00-14:00 Hur har vi hamnat i Haninge?!

  • Vägen till samarbete med Corners, Haninge Kultur
  • Corners projektpresentation, från ansökan till starten
  • Från expeditioner i Europa till Haninge: konstnärer introducerar sina delprojekt i Haninge

14:00-17:00 Vandringsslinga, vi besöker Corners konstnärliga projekt i Haninges lokalsamhälle:
Light, Put yourself in my place, Syster of another mama, Oh my home, In between, Birdhouse m.fl.
17:00 Avslutande konstnärligt mingel
Obs. Programmet kommer att uppdateras kontinuerligt på www.accesseuropa.se och även skickas till anmälda deltagare. Alla intresserade av plattformens aktiviteter är välkomna med anmälan. Mötet samarrangeras med Europa Direkt Intercult.