Imagining Europe 4-7 oktober i Amsterdam

European Cultural Foundation presenterar Imagining Europe. Musiker och artister samlas för att debattera och uppträda. Ämnet för debatten är aktuella frågor angående Europas framtid.

Européer frågar sig vad det betyder att vi är med i EU och om de vill fortsätta att vara en del av EU. Vad ska hända med Europas ekonomiska och kulturella framtid? ECF bjuder in till det fyra dagar långa eventet, Imagining Europe. Ledande debattörer och artister kommer att utforska dessa frågor genom musik, uppträdanden, film, utställningar och debatter.

För mer information gå in på: www.culturalfoundation.eu/imagining-europe

Truly Digital konferens 10 oktober 2012 kl 09.00-18.00 Rival, Mariatorget, Stockholm

Det digitala landskapet expanderas kraftigt vilket medför nya möjligheter att involvera publiken och distributionen. Hur kan vi använda oss av digitaliseringen för att förbättra infrastrukturen för artisterna i de nordiska länderna?

Under hösten 2012 och våren 2013 kommer det att arrangeras fyra konferenser om digitalisering, distribution och involvering av publik i det konstnärliga fältet.

Några av nyckeltalarna på konferensen är Geer Oskam, Senior marketing specialist på Europeana och Kristina Alexanderson, Utbildningsombudsman, på Creative commons Sweden. Moderator på konferensen är Max Valentin.

För att läsa mer om de kommande konferenserna i Norden och programmet för konferensen i Stockholm den 10 oktober gå in på: www.fabel.se/trulydigital

Ungdomsstyrelsens rikskonferens 2012 – Tema ung idag. 28-29 november, Folkets hus/ City Conference Center i Stockholm.

Under två dagar får man lära sig mer om förutsättningar och möjligheter för ungdomar.

Konferensen riktar sig till de som är verksamma inom fritid, skola, hälsa, arbetsliv, sociala frågor, civila samhället, ungdomsorganisationer, politiker och forskare. Syftet med konferensen är utbyte av idéer och erfarenheter, inspiration och ny kunskap.

Några av frågeställningarna som tas upp på rikskonferensen är: Hur ser ungas inflytande, makt och organisering ut i Sveriges kommuner? Vad gör myndigheterna för Sveriges unga? Vilka är de hemmasittande eleverna och hur når vi de? Vilka verktyg finns för samverkan mellan idéburna organisationer och kommunen?

Mer information: www.ungdomsstyrelsen.se/kat/0,2070,2095,00.html

Weaving politics 14-16 december, Dansens Hus, Stockholm.

Internationell tvärvetenskaplig konferens om koreografi, mänskliga rättigheter och våld. Konferensen bjuder in till tre dagar av diskussioner, föreläsningar och koreografiska event. Kan koreografi användas som ett politiskt verktyg i arbetet för mänskliga rättigheter och arbetet mot våld i världen?

Det koreografiska verket Human Writes, Av William Forsythe och Kendall Thomas kommer att framföras av The Forsythe Company och gäster ur Cullberg Baletten och ccap. Weaving politics initiativtagare är Cristina Caprioli som är koreograf, ccap artistic director och Professor vid Stockholms dans och cirkus högskola.

Registreringen är öppen via www.weavingpolitics.se/registration

Läs mer på hemsidan: www.weavingpolitics.se