.

Culture Action Europe Conferance and General Assembly .. ”Act for Culture Act for Europe”

Datum: 9-11 November i Bryssel

En internationell konferens som bjuder in kulturoperatörer, kulturaktivister och ledare för europeiska institutioner att tillsammans arbeta för att kultur ska ses som ett ledande element och kan användas inom olika strategier i arbetet med hållbara samhällen. Konferensen vill göra det möjligt för kultursektorn och andra sektorer att gemensamt utveckla hållbara modeller föra att lyfta Europa ur krisen. Konferensen kommer att öppna upp för stimulerande debatter om vår gemensamma framtid och kulturens betydelse för det europeiska projektets framtid.

Mer info om konferensen: www.cultureactioneuropeconference.eu

Culture Action Europe är en organisation som förespråkar konst och kultur som ett verktyg för Europas demokratiska utveckling. CAE vill påverka de europeiska programmen för att Europa ska få mer och bättre tillgång till kultur. Organisationen vill skapa en gemensam arena där kulturoperatörer inom EU kan diskutera och reflektera över olika insatser för att förstärka kulturens roll i EU. Culture Action Europe tror på att större investering i kultur bidrar till utvecklingen av ett hållbart och sammanhållen Europa. Att ha tillgång till kultur är en fundamental rättighet för alla medborgare.

Mer info om Culture Action Europe: www.cultureactioneurope.org

.

Generator

– intresseorganisationen för kulturella och kreativa näringar.

Datum: 26 november i Gävle.

Generator Sverige vill främja tillväxt inom de kulturella och kreativa näringarna. Genom att dela med sig av sin kunskap och sammanföra olika personer och organisationer, företag och branscher vill Generator skapa förutsättningar för tillväxt. Generator skapar dessa förutsättningar genom, omvärldsbevakning, kontaktförmedling och rådgivning.

Deltagare i urval: Annie Lööf, Näringsminister. Emma Stenström, Handelshögskolan i Stockholm. Julia Romanowska, Karolinska institutet. Carlo Einarsson, Iggesund Paperboard. Gäfle Symfoniorkester underhåller bland andra.

För mer information och program: generatorsverige.se

.

Ungdomsstyrelsens rikskonferens – Tema: Ung idag

Folkets hus/ City Conference Center i Stockholm

Datum: 28-29 november 2012.

En tvådagars konferens där deltagarna får lära sig dig mer om ungas förutsättningar idag och hur ungas möjligheter kan bli större. Konferensen riktar sig till alla som är verksamma inom ungas fritid, skola, hälsa, arbetsliv, sociala frågor, civila samhället, ungdomsorganisationer, politiker och forskare. Syftet med konferensen är utbyte av idéer, erfarenheter, inspiration och ny kunskap.

Mer information: www.ungdomsstyrelsen.se/kat/0,2070,2095,00.html

Några av frågeställningarna som tas upp på rikskonferensen är: Hur ser ungas inflytande, makt och organisering ut i Sveriges kommuner? Vad gör myndigheterna för Sveriges unga? Vilka verktyg finns för samverkan mellan idéburna organisationer och kommuner?

.

Weaving politics

Datum: 14-16 december, Dansens Hus, Stockholm.

Internationell tvärvetenskaplig konferens om koreografi, mänskliga rättigheter och våld. Konferensen bjuder in till tre dagar av diskussioner, föreläsningar och koreografiska event. Kan koreografi användas som ett politiskt verktyg i arbetet för mänskliga rättigheter och arbetet mot våld i världen?

Registreringen är öppen via www.weavingpolitics.se/registration

Det koreografiska verket Human Writes, Av William Forsythe och Kendall Thomas kommer att framföras av The Forsythe Company och gäster ur Cullberg Baletten och ccap.

Weaving politics initiativtagare är Cristina Caprioli som är koreograf, ccap artistic director och Professor vid Dans och Cirkushögskolan i Stockholm.

Läs mer på hemsidan: www.weavingpolitics.se

.

Unlimited! European OFF network meeting Umeå 2014

Startar 1 maj 2013 och pågår till 30 april 2015.

Nätverksmöte för fria professionella scenkonstutövare i Europa och Mellanöstern.

Tema för mötet är “Creating through a norm ciritical perspective” Hur kan digitala nätverk bidra till interkulturellt skapande och samarbete. Unlimited! arrangeras av Teatercentrum och en rad europeiska och nordiska organisationer i nära samarbete med de fria teatrarna i Umeå. Syftet är att utforska och utveckla den oberoende scenkonsten. Mötet kommer att varva workshops, master classes, seminarier och open space diskussioner med offentligt föreställningsprogram.

www.kulturprojekt.se/node/244