European Lab 2014 “Europe Culture Refresh!”
VAR: Lyon
NÄR: 27–30 maj
Culture Action Europe tillsammans med Arty Farty anordnar European Lab 2014 som kommer att hållas i anslutning till Nuits sonores Festival i Lyon. Man kommer bl a att diskutera kring temat; “Reinventing cultural strategies: European Vice-mayors in charge of culture meet today’s cultural professionals”
Läs mer…

Mapping culture: communities, sites and stories
VAR: Coimbra, Portugal
NÄR: 28–30 maj 2014
Konferensen syftar till att utforska både konventionella och alternativa metoder för kartläggning av kulturer och samhällen i ett internationellt sammanhang.
Mer info

International perspectives on participation and engagement in the arts
VAR: Utrecht, Nederländerna
NÄR : 20–21 juni 2014
Konferensen kommer att samla den aktuella internationella forskningen kring publikens deltagande och engagemang i kultur.
För mer info kontakta: participationandengagement-arts@leedsmet.ac.uk;

SAVE THE DATE: 22nd ENCATC Annual Conference “New Challenges for the Arts: Is it just about money?”
VAR: Brno, Tjeckien
NÄR: 17–19 september 2014
Mer info…