Digital teknik för tillgänglighet
VAR: Umeå
NÄR: 27 mars
Kulturrådet arrangerar en konferens om digital teknik för ökad tillgänglighet av kultur för personer med funktionsnedsättning.
Mer info

The future is not what is used to be
VAR: Amsterdam, Nederländerna
NÄR: 2-4 April 2014
En tre dagars interdisciplinär konferens anordnad av Trans Europe Halles, P60 och Melkweg om nya kulturstrategier.
Mer info

Mapping culture: communities, sites and stories
VAR: Coimbra, Portugal
NÄR: 28-30 May 2014
Konferensen syftar till att utforska både konventionella och alternativa metoder för kartläggning av kulturer och samhällen i ett internationellt sammanhang.
Mer info

International perspectives on participation and engagement in the arts
VAR: Utrecht, Nederländerna
NÄR : 20-21 Juni 2014
Konferensen syftar till att sammanställa aktuell internationell forskning kring publikens deltagande och engagemang i kultur.
För mer info kontakta: participationandengagement-arts@leedsmet.ac.uk;