Anna Maria Corazza Bildt är ledamot av Europaparlamentet för Moderaterna. Sedan 1987 har Anna Maria arbetat med internationella politiska och humanitära frågor med tonvikt på demokrati, mänskliga rättigheter och konflikthantering. Anna Maria var anställd på Italiens utrikesdepartement först i Rom, därefter vid OECD-representationen i Paris med ansvar bl a för förhandlingarna med Världsbanken. Mellan 1992 och 1998 arbetade Anna Maria i olika funktioner under de olika krigen i f d Jugoslavien. Hon hade politiska uppdrag för FN-operationerna, b.a. UNPROFOR och UNTAES och därefter Europakommissionen i Bosnien i 2 år. Efter sitt giftermål i Sarajevo flyttade hon 1999 till Stockholm och gjorde Sverige till sitt andra hemland. Hon har undervisat i fredsoperationer och konflikthantering. Sedan 2003 har Anna Maria varit ledamot på förbundsstyrelsen för Moderaterna i Stockholms stad.