2009 har varit det mest produktiva i Intercults historia. Båda verksamhetsbenen produktionscentret och Europeiskt Resurscentrum för Kultur har haft stora och utmanande uppdrag. Vi har genom detta vidareutvecklat vår kompetensstruktur, som är stark, tydlig och användbar. Läs om det gångna året i Verksamhetsberättelse (PDF). / The year 2009 has been the most productive year in Intercult’s history. Both of our areas of activity, the production center and the European Resource Center for Culture, have faced extensive and challenging missions. Through these efforts we have honed the competences within our organization and emerged stronger, more clearly defined and useful.

Annual report (PDF)