Den 1 juli tar Belgien över som ordförandeland i EU. Efter ett nationellt val som såg ett av de flamländska separatistpartierna få stort stöd finns det vissa frågetecken om hur välkoordinerat det belgiska ledarskapet kommer att vara under ordförandeskapet. Belgien har tillsammans med Spanien och Ungern lagt fram ett gemensamt program för sina ordförandeskap, det s.k EUTrio programmet, med gemensam logga och informationskanaler.
Läs mer om Belgiens valresultat

Läs mer om ordförandeskapet