Det kommer att hållas en avslutande konferens för BMCP i Barcelona 30 juni–2 juli, och Ida Burén och Iwona Preis kommer att medverka. Bl a ska det s k Benchmarking-verktyget presenteras, projektet i sin helhet kommer att summeras – slutsatser ska formuleras och kommuniceras.

Konferensen hålls på Hangar Barcelona – center for arts production and research, Calle Emilia Coranty, 16, Barcelona.

Här är programmet