Idag samlar Intercult Henrik Selin, kulturråd i Bryssel, och 13 branschorganistioner (scenkonst, museum och musik) för att diskutera kulturens ställning i Sverige och Europa 2014-2020 utifrån dagens politiska läge och EU- kommissionens förslag på nästa kulturprogram
Kreativa Europa.

/ Today Intercult gathers Henrik Selin, Sweden’s cultural attaché in Brussels, and 13 member organisations (perfroming arts, music, museums) to discuss the role of culture in Sweden and Europe 2014-2020 in the light of the current political situation and the European Commission’s programme proposal Creative Europe.