calle_nathanson_244x244pxCalle Nathanson är sedan 2013 VD för Folkets Hus och Parker, en folkrörelse med närmare 600 medlemsföreningar vars vision är att skapa möjligheter för demokrati, samhällsutveckling, kulturupplevelser, och bildning genom att tillhandahålla attraktiva och angelägna mötesplatser.
Han har mångårig erfarenhet av nationell kulturpolitik genom olika ansvarsposter inom framförallt kommun- och landstingssektorn. Nathanson har en rad olika styrelseuppdrag, bl.a. som ordförande för Svensk
biblioteksförening och distributören TriArt Film.