Cecilia Wikström är ledamot av Europaparlamentet för Folkpartiet och medlem i parlamentets liberala grupp (ALDE). Cecilia blev invald i Europaparlamentet 2009 och sitter nu som ledamot i utskottet för rättsliga frågor och som ersättare i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och utskottet för sociala frågor. Cecilia är född 1965 i närheten av Övertorneå. Hon har en kandidatexamen i teologi från Uppsala Universitet sedan 1993 och har tjänstgjort på en rad poster inom Svenska Kyrkan, bland annat som studentpräst, fängelsepräst och präst i Uppsala domkyrka. Mellan 2002 och 2009 var Cecilia riksdagsledamot för Folkpartiet från Uppsala län. Under dessa år var hon bland annat vice ordförande och ledamot av kulturutskottet och suppleant i utrikesutskottet. Cecilia har författat ett antal böcker och har bland annat suttit i Svenska UNESCO rådet, polisstyrelsen i Uppsala län och Uppsala Universitets styrelse.