Central Baltic är ett strukturfondsprogram för gränssamarbete som innefattar regioner i Sverige, Finland, Estland, Lettland och Åland. Svenska regioner som kan delta i programmet är Stockholms län, Gävleborgs län, Uppsala län, Södermanslands län, Östergötlands län, Gotlands län, Västmanlands län och Örebro län. Sekretariatet finns i Åbo och svensk contact point på Länsstyrelsen i Stockholm.

Programmet för den nya perioden 2014–2020 lanseras under hösten 2014 och syftet är att stärka områdets näringsliv, utbildning, miljö och kultur. Nu förbereds den första projektutlysningen. Inför utlysningen finns det möjlighet att boka konsultation med personalen från Sekretariatet. I Stockholm sker konsultationer den 12 september på Länsstyrelsen.

Lanseringen av programmet med mer detaljerad information om möjligheter att söka projekt planeras till den 5.11 i Stockholm på Coor Conference Kobran. Den första utlysningen kommer någon gång i slutet på året.

Ett svenskt kulturprojekt som tidigare har fått stöd från Central Baltic är Bridging Baltic – Young Peoples cultural right in the Baltic Sea Region med Gävle Kommun, Kultur & Fritid som projektägare.

Mer information om lanseringen och möten…

Projektet Bridging Baltic syftar till att med kulturens hjälp hitta strategier för att verka för social inkludering av barn och ungdomar, överbygga generationsklyftor och stärka gemenskapen i Östersjöområdet.

Mer information om projektet…