Universitetet i Siena har precis lanserat ett nytt projekt som kallas European Millennials Lab, sponsrat av MIUR, (Italian Ministry of Research and Education). Projektets fokus är att genom olika initiativ diskutera hur Europas “millennials” kan forma Europa. Hur kan dagens generation förändra Europas rådande skifte mot populism och extremism?

Den 13-18 maj hålls Now Boarding i Siena, Toscana. Now Boarding är den första workshopen som hålls i projektet och bjuder in folk till diskussion för att få fram konkreta förslag till ett mer inkluderande Europa. Workshopen hålls i Santa Chiara Lab vilket ligger centralt i Siena. Är du intresserad av att delta? Universitetet i Siena bidrar med pengar till resan och tillhandahåller gratis inackordering för deltagande.

OBS! Sista anmälan är den 15 april! Anmäl dig här idag: http://www.siylab.eu/take-part/

Mer information om programmet går att hitta här: http://www.siylab.eu

http://www.facebook.com/SIYLAB/
http://www.instagram.com/siylab/