Charly Wassberg Borbos arbetar som Producent/Projektledare hos Riksteatern Stockholms län/Intercult. Hon har en bakgrund som projektledare hos Riksteatern och Riksteatern Stockholms län, bland annat i projektet Engagemangsguider. Sedan 2010 är hon också ordförande för Amatörteaterns Riksförbund.