Den 23 mars – 7 april pågår ett residens inom projektet CORNERS i staden Puglia, Italien. Under residenset höll Intercults Chris Torch ett uppskattat och välbesökt föredrag om nya publika platser.

Konstprojektet Safari here, ett av CORNERS nyare projekt äger rum den 7 april. Projektet är skapat av konstnärerna Maria Anastassiou (London), Isabella Mongeli (Taranto) och Milos Tomic (Belgrad). Safari here leker med Turistbyråernas koncept. De använder sig av platsernas egna element för att skapa en utställning, en workshop och en guidad tur, film och tryckt material. Efter Belfast i oktober 2015 är detta den andra platsen där projektet Safari here tar form.

Projektet besöker Puglia i Italien för att etablera kontakter och presentera några av artisterna. En försmak av CORNERS som sedan återkommer med fullt program till hösten 2017.

Flyer_Puglia_april_2016_300x400px

/

March 23 – April 7 2016 a residence is taking place within the project CORNERS in Puglia, Italy. During the residency Intercults Chris Torch held a presentation about CORNERS in Italian with the title Per uno nouvo spazio pubblico (New public spaces).

The project Safari here, one of CORNERS most recent projects takes place April 7:th. The project is created by artists Maria Anastassiou (London), Isabella Mongeli (Taranto) och Milos Tomic (Belgrade). Using tools and aesthetics appropriated by the Tourist Industry, the artists of Safari Here are exploring the possibilities and limits of their experience and role within Corners. Through an accumulative process, a workshop, and a curated space, the artists are collecting and re-interpreting elements from each place of residency, presenting them in turn to the local audiences through different processes and media, in the form of a display, a guided tour, film, and printed material. After Belfast in October 2015 this is the second time Safari here is performed.

The project makes a short stop in Puglia to establish contacts and present some of the artists. A preview of CORNERS, that will come back to Puglia in full force in the fall of 2017.

Flyer_Puglia_april_2016_300x400px