CAE skriver i sitt manifest om kulturens roll för att skapa ett hållbart Europa. De utmaningar som Europa idag står inför är unika och kan inte jämföras med det som varit förr. Människor lever längre, naturtillgångar försvinner och jobben räcker inte till. Sedan 2008 har det förklarats som att Europa befinner sig i en kris, den värsta sedan 1929, och man har försäkrat medborgarna om att det kommer bli bättre. Dock har verkligheten motbevisat detta. Culture Action Europe menar att Europa snarare befinner sig i en övergång och är på väg mot en ny era.

Europa har de senaste åren mött ett kraftigt ökande av nationalism och även rasism. Dessutom visar en ny undersökning utförd av eurobarometer att endast 33 % av EU:s medborgare litar på EU:s institutioner. Europa måste prioritera social tillväxt framför ekonomisk. Att höja människors kulturella kompetens, vårt kritiska tänkande och vår samarbetskompetens, vår öppenhet för mångfald och nyfikenhet är grundläggande för att lyckas utveckla ett hållbart samhälle där tillit, mänskliga rättigheter och välbefinnande kan ta form, skriver Culture Action Europe i sitt manifest. De val vi gör idag kommer att påverka vilken form förändringen av Europa tar i framtiden. Europa besitter avgörande materiella och kulturella förutsättningar för att bygga en hållbar framtid. Vi måste investera i dem nu skriver Culture Action Europe.

Läs hela manifestet här