Europas främsta nätverk och förespråkare för kulturfrågor, Culture Action Europe, följer budgetförhandlingarna nära å den europeiska kultursektorns vägnar.

I oktober 2010 drog man igång en kampanj, we are more, för att påverka och bidra till den nya budgeten i syfte att skapa utrymme för kultursatsningar, både inom Kulturprogrammet och de nationellt fördelade strukturfonderna. Hittills har över 17,000 personer skrivit på we are more-manifestet, och fler tillkommer varje dag.

Den nya budgetpropositionen föreslår stora förändringar för kulturen på europeisk nivå. Den 6 juli kommer Culture Action Europe presentera sin kommentar till de nya förslagen, inom ramarna för we are more-kampanjens målsättningar.

Vill du veta mer om Culture Action Europe och få nyhetsbrev? Klicka här
Läs mer om kampanjen och skriv på manifestet här / (Sorry, only in Swedish)