Den 21-23 mars är Intrecult värd för en konferens för medlemmar i EU plattformen River//Cities och projektpartners i Culture for Waterfronts. Temat för Stockholm är “Impact of culture on citizenship – the role of culture in developing a sustainable European society“. Målet är att visa hur kulturen fungerar som motor för stadsutvecklingen och hur kulturen bär det demokratiska inslaget.

Som en del av programmet arrangerar Europa Direkt Intercult ett seminarium, torsdagen den 21 mars, kl. 14-17, med tema: Cultural Planning – Kulturella resurser för ett aktivt medborgarskap.  Seminariet är på engelska, hålls i Intercults lokal Annexet, på Nytorgsgatan 15, på Söder i Stockholm och är öppet för alla intresserade.

Anmäl dig till: iwona.preis@intercult.se

Antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller.

Kultur kan vara en stark demokratibärare. Att tillvarata människors kulturella resurser i stadsutvecklingen främjar en långsiktig hållbar utveckling och ett aktivt medborgarskap, i Sverige och i Europa.
Ingen människa är en ö, och vi har alla olika bakgrund och erfarenheter. På den plats vi lever och verkar blandas våra berättelser. För att förstå detta behöver vi kunna se hur dessa berättelser kan smälta samman i förnyelse- eller utvecklingsarbete lokalt. Cultural Planning är ett sätt att svara upp på dessa frågor.

Cultural Planning är en aktiv process med deltagande från de människor och grupper som berörs och som vill påverka. Med deras erfarenheter och i aktiviteterna i en plats dagliga liv, i dess identitet och historia, kulturliv, mångfald och företagande kan vi skapa en förankrad utveckling.

Cultural Planning innebär ett lyhört förhållningssätt och för in kulturella resurser och kvaliteter i en strukturerad plan för hållbar platsutveckling och stadsmiljö.

”Använd sinnena – Hur smakar och luktar en plats?”

Seminarieledare: Tomas Dahlberg, Creative Communities, har lång erfarenhet av sektorsövergripande partnerskap och interkulturella processer med ett särskilt intresse av kultur för ökat samhällsdeltagande.

Seminariets program

Culture Planning – Bringing culture and citizenship together.

14.00 – 15.00 Culture planning as a method for a place and community sensible mapping and development. Introduction to principles and ideas.

15.00 – 15.15 Short break

15.15 – 16.30 Workshop to try out setting ideas and experiences into a case.

16.30 – 17.00 Sharing, reflections and summary

Läs mer: www.intercult.se/culture-for-waterfronts

Läs utvärderingen (på engelska)