Den 21-23 mars är Intercult värd för en konferens med medlemmar i EU plattformen River//Cities och projektpartners i Culture for Waterfronts. Temat för Stockholm är “Impact of culture on citizenship – the role of culture in developing a sustainable European society”. Målet är att visa hur kulturen fungerar som motor för stadsutvecklingen och hur kulturen bär det demokratiska inslaget.

Som en del av programmet arrangerar Europa Direkt Intercult ett seminarium, torsdagen den 21 mars, kl. 14-17, med tema: Cultural Planning – Kulturella resurser för ett aktivt medborgarskap.  Seminariet är på engelska, hålls i Intercults lokal Annexet, på Nytorgsgatan 15, på Söder i Stockholm och är öppet för alla intresserade. Seminariet är på engelska och är öppet för alla intresserade. Fortfarande finns några platser kvar. Är du intresserad av att delta? Kontakta: Iwona Preis.

Cultural Planning – Kulturella resurser för ett aktivt medborgarskap

Kultur kan vara en stark demokratibärare. Att tillvarata människors kulturella resurser i stadsutvecklingen främjar en långsiktig hållbar utveckling och ett aktivt medborgarskap.
Ingen människa är en ö, och vi har alla olika bakgrund och erfarenheter. På den plats vi lever och verkar blandas våra berättelser. För att förstå detta behöver vi kunna se hur dessa berättelser kan smälta samman i förnyelse- eller utvecklingsarbete lokalt. Cultural Planning är ett sätt att svara upp på dessa frågor.

Cultural Planning är en aktiv process med deltagande från de människor och grupper som berörs och som vill påverka. Med deras erfarenheter och i aktiviteterna i en plats dagliga liv, i dess identitet och historia, kulturliv, mångfald och företagande kan vi skapa en förankrad utveckling.

Cultural Planning innebär ett lyhört förhållningssätt för in kulturella resurser och kvaliteter i en strukturerad plan för hållbar platsutveckling och stadsmiljö.

”Använd sinnena – Hur smakar och luktar en plats?”

Workshopen genomförs på engelska av Tomas Dahlberg, CREATIVE COMMUNITIES.

Tomas, har lång erfarenhet av sektorsövergripande partnerskap och interkulturella processer med ett särskilt intresse av kultur för ökat samhällsdeltagande.

PROGRAM

Culture Planning – Bringing culture and citizenship together.

14.00 – 15.00 Culture planning as a method for a place and community sensible mapping and development. Introduction to principles and ideas.

15.00 – 15.15 Short break

15.15 – 16.30 Workshop to try out setting ideas and experiences into a case.

16.30 – 17.00 Sharing, reflections and summary / On 21-23 March, Intercult hosts a conference with members from the EU platform: River / / Cities and project partners of Culture for Water Fronts. The theme of the Stockholm conference is “Impact of culture on citizenship – the role of culture in Developing a sustainable European society”. The goal is to show how culture works as a motor for urban development and how the culture carries the democratic nature.

As part of the program arranges the Europe Direct Intercult a workshop on Thursday, March 21, at. 14-17, with the theme: Cultural Planning – Bringing culture and citizenship together

The workshop is situated in Intercults local Annexet, on Nytorgsgatan 15, in the south of Stockholm. It is in English and is open to all interested. There are still a few places left. Are you interested in participating? Contact: Iwona Preis.

Cultural planning – Bringing culture and citizenship together

Culture can promote both citizenship and sustainable cities. Bringing place, people and cultural activities together can develop local democracy and participation.
A place consists of people and their stories and experiences, their ideas and dreams. We need to understand and to involve them in local development work. Cultural planning provides a method for this that involves a wide aspect of community and participatory qualities for sustainable development.

During the visits through the River//Cities project impressions and experiences will be shared within the group. How can they now be transferred into good practice and be further shared as keys to cultural and community development?
Cultural Planning is a sensitive approach to the cultural resources and qualities of a structured plan for sustainable site development, and urban environments.

“Use your senses – how tastes and smells a place?”

Tomas Dahlberg at Creative Communities is an experienced community developer with special interests in cultural intervention for creative participation. He conducts the workshop in English and will during the session introduce Cultural Planning as a method for participatory place development and lead the workshop to connect the impressions so far and provide a framework for an integrated River//Cities outcome.

PROGRAM

14:00 to 15:00 Culture planning as a method for a sensible place and community mapping and development. Introduction to principles and ideas.

15:00 to 15:15 Short break

15:15 to 16:30 Workshop to try out setting ideas and experiences into a case.

16:30 to 17:00 Sharing, reflections and summary