Europa Direkt Intercult har gjort en sammanställning av de viktigaste datumen att hålla reda på inför EU-valet.

Sista dagen för registrering av kandidater – 28 Februari
Kandidaterna för varje parti registrerar sig vid valmyndigheten. Genom anmälan av kandidater hindras väljare att sätta andra kandidater på partiernas valsedlar.

Statistik från valmyndigheten – 1 mars
Valmyndigheten tar fram statistik över röstberättigade för varje valdistrikt. Denna statistik ska användas för att räkna ut antal fasta valkretsmandat.

Brevröstning från utlandet – 10 april
Du som bor utomlands kan rösta via ett sk. utlandsröstkort, dvs ett röstkort anpassat för utlandssvenskar. Brevet måste vara stämplat tidigast den 10 april. För mer information om brevröstning från utlandet kan du vända dig till valmyndigheten.

EU-medborgare som vill rösta Sverige ska anmälla sig till röstlängden – 25 april
Om du är EU-medborgare och vill rösta i Sverige måste du senast den 25 april anmäla dig till röstlängden på respektive Länsstyrelse. Alla folkbokförda EU-medborgare har innan fått en blankett från valmyndigheten där de får ange om de vill rösta i Sverige eller i sitt hemland. Dagarna därefter skickas röstkort ut till alla röstberättigade.

Rösting på svenska ambassader börjar – 1 maj
Väljare kan tidigast denna dag rösta på utlandsmyndighet. Röstmottagningen i utlandet startar vid olika tidpunkter och pågår under olika lång tid vid de olika platserna för röstmottagning i utlandet. Kontakta respektive ambassad för mer information.

Förtidsröstning börjar i Sverige – 7 maj
Öppettider och adresser till alla vallokaler och röstningslokaler för förtidsröstning samt röstningslokaler i utlandet publiceras på www.val.se.

Sista dag att begära rättelse i röstlängden om du något på röstkortet blivit fel – 13 maj

Slutdebatt inför EU-valet i SVT – 23 maj

Valdagen – Söndagen 25 maj
Vallokalerna är öppna mellan klockan 08.00–21.00. Ta med röstkort och legitimation.

Valet är färdigräknat – 28 maj
Valet är helt färdigräknat på länsstyrelserna. Slutresultatet presenteras.