En ny Eurobarometer-undersökning om visar att allt färre européer deltar i kulturella aktiviteter, som utövare eller som åskådare. Under 2012 var det bara 38 % som aktivt deltog i en kulturaktivitet. De Nordiska länderna har dock högst poäng i fråga om frekvens av deltagande i kulturella aktiviteter. 43 % av svenskarna beskriver sitt deltagande i kultur som högt eller mycket högt. EU hoppas ändra på de låga siffrorna och öka kulturutövandet och kulturdeltagandet bland annat genom det nya Kreativa Europa Programmet. Läs hela rapporten om undersökningen här.