Digital4Europe kan vem som helst ladda upp videoklipp, dokument och blogginlägg om den digitala inre marknaden och granskningen av upphovsrätten. Forumet uppmuntrar till dialog och till att kommentera inlägg. Debatten kan man även följa på Twitter #DigitalSingleMarket

Den 24 februari organiserade EU-kommissionen #Digital4EU Stakeholder Forum i Bryssel. Bland ämnen som togs upp var konsumentskydd, digital teknik, upphovsrätt och smart industri. Enligt Kommissionen kommer den nya strategin för att uppnå en europeisk digital inre marknad (European Digital Single Market) presenteras i maj 2015. Under tiden, vill Kommissionen hålla debatten levande genom att introducera Digital4Europe-plattform.

Läs mer om plattformen: https://ec.europa.eu/futurium/digital4eu