Eric Fugeläng är analyschef på Riksutställningar där han arbetat sedan 2007. Tidigare som kommunikationschef med ansvar för bland annat myndighetens omvärldsbevakning och fortbildningsprogram men sedan hösten 2013 som Analyschef. Har även varit utredare för tre av myndighetens särskilda uppdrag – att ta fram ett metodförslag för enhetliga kvalitativa publikundersökningar, stödja Arkitektur och designcentrum i utvecklingen av deras kommunikativa verksamhet samt nu senast en global kartläggning av hur svenska museer kan ta tillvara på utvecklingspotentialen i det mångkulturella Sverige.