Välkommen till en samtalserie “om demokrati, värderingar och rättigheter ” som anordnas av Europa Direkt Ekumeniska EU-kontoret. Journalisten Ewa Hedlund samtalar med författare, journalister och andra tänkare kring några av EU:s grundläggande värderingar. Den 28 november är f d FN-rådgivaren och författaren Thomas Hammarberg inbjuden för ett samtal om fred. Den 10 december kommer journalisten och författaren Alexandra Pascalidou. Båda samtalen äger rum på Akademibokhandeln, Mäster Samuelsgatan 28, kl 18-19.

Fritt inträde och ingen föranmälan. Mer information här