I EU-kommissionens förslag för hur EU:s utrikespolitik ska se ut under åren 2014-2020 understryks vikten av värden som demokrati, rättsstat och mänskliga rättigheter.
– Vi har tagit den nya verkligheten och vikten att EU fortsätter vara en stark global aktör i beaktande, sade Andris Piebalgs, EU-kommissionär med ansvar för utvecklingsbistånd när han presenterade förslaget på onsdagen.

I samma budgetpost ingår även frågor som rör de länder som vill bli medlemmar.
– EU-bidragen till våra grannar ska bli snabbare och flexiblare, sade Štefan Füle, EU-kommissionär med ansvar för utvidgning.

Sammanlagt ligger den föreslagna budgeten för EU:s utrikespolitiska verktyg på 96 miljarder euro för åren 2014-2020. Av dessa vill kommissionen satsa 18 miljarder euro på den europeiska grannskapspolitiken som framför allt berör länderna i Nordafrika och Östeuropa. Det är en betydande ökning från tidigare år.
14 miljarder euro ska satsas på utvidgning. I dag är fyra länder kandidater: Island, Montenegro, Makedonien och Turkiet. Fyra länder är potentiella kandidater: Serbien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo och Albanien.
Nu ska kommissionens förslag behandlas av EU-parlamentet och i medlemsländerna. Förslaget väntas bli antaget under 2012.

Läs mer på Europaportalen