Vi har varit på Midsommarkransens Gymnasium och bl a  pratat om hur mycket EU faktiskt påverkar vår vardag och vikten av att rösta på Europaparlaments valet den 25 Maj. Vi har också lyssnat på vad eleverna tycker och tänker om EU. ”Mer ramlagstiftning  från EU så att medlemsländerna ska kunna besluta detaljerna” och att ”det inte är rättvist att länder med olika förutsättningar ska behöva anpassa sig till samma villkor” var vissa av de åsikter som uttrycktes.