Europeiska unionens råd understryker, enligt ett pressmeddelande från den 24 november 2015, vikten av att Europa satsar på relationer och kulturellt utbyte inte bara inom Europa utan med länder i hela världen. Dialog, gemensam förståelse och global solidaritet ska resultera i ett gemensamt strategiskt arbete inom Europa för att få en samsyn i dessa frågor. Kulturen har här en viktig plats. Läs hela pressmeddelandet (eng)

/

Development cooperation / External relations
Regarding Culture in the EU’s external relations, the European Council underlines the necessity to go beyond projecting the diversity of European cultures, and aim at generating a new spirit of dialogue, mutual listening and learning, joint capacity building and global solidarity, aiming at a better coordination of efforts towards a strategic European approach. This would also, with the help of culture, enable challenges such as the migratory crisis, radicalisation and xenophobia, the destruction of and threat to cultural heritage and illicit trafficking in cultural objects, to be addressed more efficiently.” (European Council press release, 24 November) Read the pressrelease