EU-parlamentet kräver att det skrivs in ett socialt protokoll i fördraget. – Det betyder kolossalt mycket, säger Marita Ulvskog.

EU-parlamentet ställde sig på torsdagen bakom ett yttrande om en så kallad social pelare i EU. Den handlar om ett utökat frivilligt EU-samarbete på bland annat arbetsmarknader, sociala frågor och välfärd.

Flera parlamentariker hade samtidigt föreslagit att ett ”socialt protokoll” skulle skrivas in i EU-fördraget nästa gång EU ändrar i det. Ett sådan socialt protokoll är tänkt säkra att grundläggande sociala rättigheter juridiskt har företräde framför ekonomiska friheter och har länge varit en viktig fråga för de svenska Socialdemokraterna.

Beslutet var oväntat, men uppskattat och ses som en viktig markering för arbetet med sociala frågor inom EU.

– Vi tror att detta är något vi kan använda i det fortsatta arbetet när vi ska lagstifta om utstationering och andra frågor, säger Socialdemokraternas EU-parlamentariker, Marita Ulvskog.

För mer information om denna nyhet, läs mer här