Europeiskt år för utveckling 2015 (EYD2015) har mottot “Vår värld, vår värdighet, vår framtid”. EU är den största givaren av offentligt utvecklingsbistånd i världen. Genom att utropa Europeiskt år för utveckling 2015 vill Europakommissionen visa hur mycket mer som kan göras med den sammanlagda styrkan av EU:s medlemsstater och institutioner. 2015 är det år då FN:s millenniemål når sitt slut och förhandlingarna om tiden efter 2015-ramverk påbörjas med EU.
EYD2015 syfte är informera EU medborgare om EU:s utvecklingssamarbeten, och belysa vad EU kan uppnå som den största biståndsgivaren i världen. Genom att utropa Europeiskt år för utveckling 2015 vill Europakommissionen visa hur mycket mer som kan göras med den sammanlagda styrkan av EU:s medlemsstater och institutioner. EYD2015 syftar till att stimulera EU-medborgarnas intresse för utvecklingssamarbeten och främja en känsla av ansvar och möjligheter när det gäller deras deltagande i utformningen och genomförandet av den europeiska politiken.

Mer information på Europakommissionen