Idag presenterar EU-kommissionär Cecilia Malmström ett förslag för att förbättra samarbetet kring asylmottagande i Europa, och se till att asylsökande får det skydd de behöver. Bland de föreslagna åtgärderna finns ökade resurser för att hjälpa länder vars asylmottagning inte fungerar som den ska.

Vi har hört många uttalanden om solidaritet på asylområdet, inte minst under det gångna året, men inte sett så många faktiska åtgärder, säger Cecilia Malmström, EU:s kommissionär med ansvar för inrikes frågor. Det är nu dags att gå från ord till handling.

I ett meddelande som antogs den 2 december om ökad solidaritet inom EU på asylområdet föreslår Europeiska kommissionen att asylsystemen förbättras genom samverkan mellan EU:s lagstiftning, ett förstärkt praktiskt samarbete och ett bättre utnyttjande av EU:s finansieringssystem.
I Stockholmsprogrammet, som är en plan för EU:s åtgärder på området rättvisa, frihet och säkerhet, uppmanas EU att stärka solidariteten i asylfrågor. Särskilt tonvikt läggs på solidariteten mellan medlemsländerna eftersom de kollektivt bär ansvaret för att inrätta ett humant och effektivt system för att hantera asylströmmar. Dagens meddelande är ett steg på vägen mot att svara på denna uppmaning.

Så kallade Mobility Partnerships med hjälp att lösa migrationsfrågor på ett strukturerat sätt kommer att erbjudas EU´s grannländer samt Tunisien, Egypten och Marocko. EU:s Maltabaserade stödkontor för asylfrågor, EASO, ska också få en förstärkt roll. Kontoret jobbar bland annat med omflyttningsprogrammet från Malta till övriga EU-länder.
En online EU Immigration Portal lanserad den 2 december kommer dessutom att hjälpa migranter att skaffa sig mer information och med den information som grund göra bättre val i migrationsfrågor och rörlighet mot EU.

Portalen för migrationsfrågor från utomeuropeiska länder

Portalen för migrationsfrågor inom EU

Mer information finns på Europa Kommissionens webplats