ACCESS EUROPA, branschplattformen för kultursektorn, höll sitt första plattformsmöte den 31 maj på Medelhavsmuseet. Ett 70-tal deltagare, medlemmar och prova-påare, samlades från hela Sverige för att nätverka, utbyta erfarenheter och höra det senaste från den europeiska arenan och få inspirerande kunskap om hur man kan aktivera sin egna organisation genom partnerskap.

Sedan lanseringen den 17 april har intresset varit stort från kultursektorn som vi riktar oss till, men även politiker och beslutsfattare från andra samhällsområden har hört av sig. 8 nya medlemmar anmälde sig under mötet på Medelhavsmuseet och plattformen har idag 27 medlemmar, däribland tre regioner, tre kommuner och ett flertal kulturaktörer.

ACCESS EUROPA skapades av Intercult och är kultursektorns plattform för ökat engagemang i Europa. Plattformen är ett forum för internationell omvärldsbevakning, nätverkande och erfarenhetsutbyte i skapandet av internationella projekt. Plattformen ger sina medlemmar möjlighet att vara mer aktiva i europeiska sammanhang och att skapa fler framgångsrika projekt genom ansökningar till EUs kulturprogram och andra europeiska och internationella stödformer.

Vi uppmuntrar fler att vara med, ju fler vi blir desto större chans till givande erfarenhetsutbyten och intressanta nätverksmöten över kultursektorns traditionella gränser.

Nästa möte äger rum den 4 oktober 2012 på Europahuset i Stockholm.

Frågor besvaras av projektledaren Iwona Preis, skicka gärna ett mail till:

iwona.preis@intercult.se

Mer information och medlemsanmälan

www.accesseuropa.se