Niels Righolt från danska Center for Kunst & Interkultur är en av Nordens ledande experter inom publikutveckling och vidgat deltagande. Han var tidigare chef på Dunkers Kulturhus och arbetar på internationell nivå bland annat genom EU-projektet Platform for Intercultural Europe. Niels Righolt har sin bakgrund inom litteratur, modern kultur och kommunikation.

Audience Development – publikutveckling i praktiken

TID: torsdag 22 maj kl. 13.00–16.30
PLATS: Intercult, Sandbacksgatan 8, Stockholm
 (runt hörnet från Nytorgsgatan 15)

ANMÄLAN:
Medlemmar i Access Europa anmäl er här
Anmälan till Prova på erbjudande för icke-medlemmar

PROGRAM

 

13.00 Start
Programmet börjar med en presentation av begreppet ”Audience Development” ”Engagement”. I denna del definieras begreppet och sätter det i perspektiv i förhållande till alla de prioriteringar som europeiska och nordiska bidragsgivande myndigheter har för sina olika program, däribland Kreativa Europa.

Ca 14.30–15.00  Kaffe
Därefter följer en beskrivning av vad konsekvenserna av en medveten AD strategi innebär för aktörerna i den kulturella sektorn. Niels introducerar ett operativt programmerings- och organisationsverktyg för kultursektorn som används i arbetet med danska kulturinstitutioner och kommuner av CKI.

15.00–16.30 Workshop
I workshopen arbetar vi tillsammans med en metod som kallas “Safe room for unsafe ideas” – där deltagarna kommer att formulera och diskutera ett antal konkreta idéer och perspektiv som kan användas i ett brett publikarbete med hjälp av P-modellen. Fokus läggs på Policy, Publik, Program, Produktion och Personal.

 

16.30 Avslutning