Gitte_Wille244x244pxGitte Grönfeld Wille är kulturchef i Skåne och kan berätta om det europeiska nätverket String, där Region Skåne ingår.  Hon har också stor erfarenhet av ett viktigt tema under konferensen; kultursamverkansmodellen. Gitte har arbetat inom kultursektorn sedan 1994, som cultural officer och som producent/koordinator för kulturfestivaler i Danmark. Gitte har en MA i Dramaturgy for Performing Arts från universitetet i Århus. Hon har arbetat i Sverige sedan 2012.

/

Gitte Grönfeld Wille is the director of cultural affairs in Region Skåne, Sweden. Gitte is working with cultural policy management and policy within the context of regional development. Gitte has been employed in the cultural sector since 1994, both as a cultural officer and a producer/coordinator of cultural festivals in Denmark. Gitte has an MA in Dramaturgy for Performing Arts from the University of Aarhus in Denmark. Gitte has been working in Sweden since 2012.