Voice of Culture är är ett nytt europeiskt initiativ som är en fortsättning på “strukturerade dialoger med civilsamhället”, som initierades av Europeiska Kommissionen. En känd del av dialogen har varit European Culture Forum som arrangerades i Bryssel vartannat år. Konferensen återkommer i år den 14-15 okober med fokus på mediasektorn. Under tiden utlyser Voice of Culture en dialogserie 2015 riktad till kultursektorn. Du kan anmäla dig eller din organisation senast den 25 mars, därefter sker urvalet till de 40 platserna som finns på varje del av den DIGITALA dialogen! Mer om initiativet och anmälan finns här: