Vartannat år samlas mer än 800 deltagare i Bryssel för att diskutera EU:s kulturpolitik på European Culture Forum. Årets möte, som pågår 20-21 oktober, är mycket viktigt, inte bara för att det är den enda mötesplatsen för en bred europeisk kultursfär, utan för att det är det sista mötet innan EU:s budget 2014-2020 klubbas igenom. Europeiska kommissionen bjuder in för att diskutera implementeringen av Europas Agenda för Kultur och för att öka intresset för europeiskt samarbete inom kultursektorn.

Europeiska kommissionen har föreslagit ett nytt kulturprogram från och med 2014, det samlar kultur, media och kreativa näringar under rubriken Creative Europe. Sammanslagningen är ett sätt att öka budgeten och inflytandet, men en stor del av pengarna kommer att gå till att subventionera initiativ som har ett affärssyfte. Kommissionen förväntas koppla den kulturpolitiska diskussionen med dagens ekonomiska krisdiskussion.

Chris Torch, senior associate, Intercult, säger:
Jag förväntar mig heta diskussioner i rummet mellan de som vill driva kulturens betydelse för den ekonomiska utvecklingen i kristider, och de som vill hävda kulturens etiska och konstnärliga förmåga att omforma människan och förstärka gemenskap. Jag tillhör dem som inte tycker att kulturens största betydelse ligger i dess bidrag till ekonomisk utveckling även om vi ibland måste använda det som ett värderingsinstrument för att övertyga beslutsfattare.

Evenemanget kan liknas vid en partikongress där grunden till partiprogrammet läggs fram och diskuteras. Europa Kommissionen tar tillfället till att testa sina idéer om hur kulturprogrammet ska utformas gentemot kultursektorn, man tar reda på var skon klämmer och vad som fungerar. Parallellt pågår en informell process bland de 800 deltagarna som får tillfälle att utveckla sin inställning till Kommissionens program. Ingen omröstning sker, men European Culture Forum är en viktigt mötesplats, det är det enda tillfälle som samlar en bred europeisk kultursfär på ett och samma ställe. I år är mötet särdeles viktigt då EU:s budget för 2014-2020 förhandlas och beslutas om innan nästa Forum äger rum om två år.

Den demokratiska beslutsprocessen är lång. Makten om EU:s budget ligger till sist på medlemsländernas regeringar. Det innebär i praktiken att kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth måste vilja övertyga Borg och Reinfeldt om kulturens betydelse. European Culture Forum är även ett tillfälle för deltagarna att samla krafterna och vässa argumenten för att påverka sina egna regeringar.

Högre tjänstemän i kommunala, regionala och nationella kulturmyndigheter, representanter för europeiska nätverk, kulturpolitiska forskare och kulturaktivister från både större och mindre organisationer kommer att ta sig till Bryssel i veckan. En större uppslutning från kreativa näringar är att vänta, de är inbjudna och representanter från branschen står högst upp på talarlistan i alla paneler.

Programmet

Svenska representanter deltar i två av de viktigaste områdena: ”Regionalisering av kultur som en del att förminska det demokratiska underskottet” och ”Ny kompetens i en globaliserad värld”.
Ladda ner hela programmet här

Chris Torch (Intercult)
Torsdag 20 oktober 14:00-16:00
Panel 2 – Which skills for culture in a globalised and digitised world?

Annika Strömberg (Västra Götalandsregionen)
fredag 21 oktober 12:15-13:00
Information session – Regions and cities for culture, to fill a democratic deficit

Pressfoton

www.intercult.se/pressfoton/

För mer information och intervjuer, kontakta:

Vanessa Ware, pressansvarig, Intercult
T: 08 644 10 23, M: 070 750 24 54, E:vanessa.ware@intercult.se

Chris Torch, senior associate, Intercult
M: 070 554 10 23, E: chris.torch@intercult.se

Intercult arbetar 
för 
att 
internationalisera 
svenskt 
kulturliv.
 
Vi 
skapar
 storskaliga
 transnationella
 och
 gränsöverskridande
 konstprojekt. Vi
 är
 aktiva
 på
 den
 
kulturpolitiska 
arenan i Sverige och Europa.
 Vi
 driver 
Europeiskt 
Resurscentrum
 för
 Kultur
 (ERK) 
och
 Europa
 Direkt, som riktar sig till kulturaktörer som söker verktyg och perspektiv för att arbeta internationellt och interkulturellt.

Intercult har 
verksamhetsstöd 
från 
Statens
 Kulturråd,
 Stockholms
 kulturförvaltning
 och
 Stockholms 
läns 
landsting.
 Våra
 projekt
 stöds
 av 
EU:s
 kulturprogram,
 Svenska 
Institutet,
 
Kulturkontakt 
Nord
 och regional och lokal finansiering där vi verkar.