Vartannat år samlas mer än 800 deltagare i Bryssel för att diskutera EU:s kulturpolitik på European Culture Forum. Årets möte, som pågår 20-21 oktober, är mycket viktigt, inte bara för att det är den enda mötesplatsen för en bred europeisk kultursfär, utan för att det är det sista mötet innan EU:s budget 2014-2020 klubbas igenom. Europeiska kommissionen bjuder in för att diskutera implementeringen av Europas Agenda för Kultur och för att öka intresset för europeiskt samarbete inom kultursektorn.

Chris Torch, senior associate, Intercult, säger:
Jag förväntar mig heta diskussioner i rummet mellan de som vill driva kulturens betydelse för den ekonomiska utvecklingen i kristider, och de som vill hävda kulturens etiska och konstnärliga förmåga att omforma människan och förstärka gemenskap. Jag tillhör dem som inte tycker att kulturens största betydelse ligger i dess bidrag till ekonomisk utveckling även om vi ibland måste använda det som ett värderingsinstrument för att övertyga beslutsfattare.

Läs hela pressmedelandet från Intercult

Gå direkt till programmet för European Culture Forum /

Every two years, the European Commission organizes a European Culture Forum to discuss the implementation of the European Agenda for Culture and raise the profile of European cooperation in the field of culture. More than 800 participants are expected for this year’s event that will take place in Brussels on October 20-21.

Have a look at the programme here