Intercults programchef och grundare Chris Torch har blivit utnämnd till Artistic Director för den Europeiska kulturhuvudstaden Timisoara 2021 i Rumänien.

 

The Association Timisoara-European Capital of Culture, TM2021, har presenterat sin strategi för TM2021. Implemeteringen av strategin kommer att ske i två faser: StartUp (2017-2018) och Action (2019-2021)

Första fasen, som startar i januari 2017, fokuserar på att identifiera lokala, nationella och internationella kulturaktörer som kan bidra till en sammanhängande programstrategi för TM2021. Chris Torch från svenska Intercult har fått uppdraget som Artistic Director för Timisoara 2021.

”I detta stadie behöver vi en professionell person med tidigare erfarenhet av Europeiska kulturhuvudstäders kulturprojekt och som förstår vårt program. Chris Torch har lång erfarenhet av att arbeta med Europeiska Culture Capitals och har ett stort kontaktnät inom Europas kulturella plattformar. Chris kommer att arbeta med teamet kring Timisoara 2021 för att utveckla strategier och tillföra den kapacitet som krävs för att vara en Europeisk kulturhuvudstad. Vi inom Timisoara – European Capital of Culture är övertygade om att Chris Torch är den mest lämpade personen att arbeta nära vår organisation. Tillsammans kan vi uppnå mycket bra resultat” säger Simona Neumann, Executive Director för ATCCE.

”Mitt jobb är att leda StartUp fasen. Fokus kommer att ligga på att uppfylla och utveckla visionen kring kulturprogrammet, så som det beskrivits i the ”Bid Book”. Under de närmaste två åren kommer jag att skapa en konstnärlig enhet, öppna upp kontaktytor till Europa, skapa ett kompetent lokalt team som kan implementera nästa fas. Jag kommer att vara engagerad i Timisoara 2021 tills detta team är på plats och fullt fungerande. Det långsiktiga målet är ett proffessionellt och lokalt anknutet kulturliv med starka band till resten av Europa” säger Chris Torch.

Chris Torch kommer till Timisoara närmast från sin nuvarande roll som Program Director för Rijeka 2020 – European Capital of Culture (Kroatien). Han har även varit delaktig i den konstnärliga ledningen inför de vinnande ansökningarna för Matera 2019 (Italien), Rijeka 2020 och har bidragit som konstnärlig rådgivare inför Timisoaras ansökning till Europakommissionen.

Länk till information på Timisoaras hemsida

/

Chris Torch, Intercults Senior Associate, program director and founder, has been appointed Artistic Director for the European Culture Capital Timisoara 2021 in Rumania.

 

The Association Timisoara-European Capital of Culture releases the implementation strategy of the TM2021 Programme to be split into two phases: StartUp (2017-2018) and Action (2019-2021).

This first phase, starting January 2017, focuses on identifying local, national and international cultural operators to develop the Programme, for a coherent cultural strategy for the year 2021. It starts with the appointment of Chris Torch (Intercult, Stockholm) as Artistic Director of Timisoara 2021.

“At this stage, we need an arts professional with a clear international outlook and proven track record, who understands our Programme and is familiar with other successful European Capital of Culture projects. He brings with him wide experience in working with European Capitals of Culture and engagement in several European platforms. Chris Torch will work together with the Timișoara 2021 team on developing strategies and capacities essential to becoming a Capital of Culture. The Association Timisoara-European Capital of Culture strongly believes that Mr. Torch is best suited to work closely with us. Together we can achieve very good results.” states Simona Neumann, Executive Director of ATCCE.

“My job is to lead the StartUp Phase. My focus is to defend and develop the vision of the Cultural Programme as defined in the Bid Book. My mission is to form an Artistic Unit during the next two years, increase the contact surface with Europe and cultivate an effective and highly competent local team, capable to implement the Programme in the next phase. I remain committed to Timisoara 2021 until that quality team is in place and fully functional. The longterm goal is a highly professional and citizen-sensitive local cultural sector, with strong European connections.” says Chris Torch.

Chris Torch is Founder and Senior Associate at Intercult, a production and resource unit focused on culture, ideas and the arts. Created in 1996, it is a publically-financed institution, based in Stockholm, managing both a designated Europe Direct office and Access Europa, a platform for cultural organizations in Sweden focusing on international collaboration.

Torch comes to Timisoara from his present role as Program Director for Rijeka 2020 – European Capital of Culture (Croatia). He was a member of the artistic leadership in the winning bids of both Matera 2019 and Rijeka and contributed as artistic advisor to the Timisoara bid.

Link to information  Timisoara web