Nu har vinnarna korats i årets upplaga av översättningstävlingen Juvenes Translatores. Mikael Kolanowski på Franska skolan tog hem segern bland 88 deltagare från 20 svenska skolor, med en översättning från polska till svenska. Det är andra gången Franska skolan och läraren Françoise Sule vinner översättningstävlingen. De 28 vinnarna, en från varje EU-land, åker till Bryssel i april för att ta emot sina priser av kommissionens vice ordförande Kristalina Georgieva.
– Den som har språkkunskaper kan kommunicera över gränser och nationella identiteter. Det är en stor tillgång att kunna språk, inte minst i arbetslivet. Vi hoppas att den här tävlingen ska inspirera ungdomar till att lära sig fler språk, säger vice ordförande Georgieva.
I år översatte deltagarna i Juvenes Translatores texter på temat “europeisk identitet”. Kommissionens egna översättare har skrivit och bedömt tävlingsbidragen. Texterna handlade om allt från fotbollssupportrar till den amerikanska synen på Europa och en böhmisk kung på 1400-talet som ville förena kontinenten. Svårighetsgraden var likartad i alla texter.
De deltagande gymnasisterna kunde välja bland 552 kombinationer mellan två av EU:s 24 officiella språk. I år använde de sig av 148 språkkombinationer, bl.a., från polska till svenska, från tjeckiska till spanska, från engelska till finska och från spanska till bulgariska. Alla vinnarna valde att översätta till sitt starkaste språk, vilket EU-institutionernas officiella översättare vanligtvis också själva gör.
Bakgrund
Tävlingen Juvenes Translatores (”unga översättare” på latin) anordnas varje år av EU- kommissionens generaldirektorat för översättning. Syftet är att främja språkinlärningen i skolorna och att låta ungdomarna prova på hur det är att vara översättare. Tävlingen är öppen för 17-åriga gymnasister och äger rum samtidigt i hela EU.Tävlingen har inspirerat en del av de tidigare deltagarna att fortsätta sina språkstudier på universitet och utbilda sig till översättar